Cybersecurity-verbetertrajecten voor kmo's

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt uw verbetertraject!

Heden is elke onderneming en organisatie een mogelijk doelwit van cybercriminelen. Succesvolle ransomware attacks, factuurfraude, phishing en andere geavanceerde cyberaanvallen hebben een enorme operationele en financiële impact voor uw organisatie. 

Om KMO's en start-ups te stimuleren om hun beter te beveiligen tegen dergelijke aanvallen heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) samen met PwC een cybersecurity-verbetertraject uitgewerkt waarbij VLAIO 50% van de kost voor elk verbetertraject voor zijn rekening neemt. 

Om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken hebben we drie doelgerichte pakketten uitgewerkt. Deze kunnen aangevuld worden met twee uitbreidingspakketten voor Cloudbeveiliging en veilige software ontwikkeling.

PwC is lid van de OWASP foundation en steunt op het OWASP SAMM model in de begeleiding van onze klanten rond applicatiebeveiliging.

Agentschap innovatie & ondernemen en PwC Belgie: Bouwen aan je #digitaletoekomst
Basispakket: Cyber Readiness

Startpakket

Cyber Readiness

Basispakket: Cyber Readiness

Mediumpakket

Cyber Readiness

Basispakket: Cyber Readiness

Pluspakket

Cyber Readiness

Uitbreidingspakket 1: Cloudbeveiliging

Uitbreidingspakket 1

Cloudbeveiliging

Uitbreidingspakket 2: Veilige softwareontwikkeling

Uitbreidingspakket 2

Veilige softwareontwikkeling

Startpakket: Cyber Readiness

Samen verhogen we de cybersecurity-maturiteit van uw organisatie door het implementeren van essentiële beveiligingscontroles op maat van uw organisatie.
Basispakket: Cyber Readiness

Wat mag u verwachten? 

 • Eén workshop (4 uur) om de cyber maturiteit te bepalen op basis van geldende good practices.
 • Voor de technische testen voorzien we 4 mandagen. De gewenste testen worden bepaald in samenspraak met de klant. 

  Binnen dit kader zullen de volgende testen uitgevoerd worden:
  • Perimeterscan

  • Interne hacker simulatie

  • Mail gateway assessment

 • De overige dagen worden voorzien voor het opstellen en toelichten van een verbeterplan voor verhoging van de cybersecurity maturiteit en definiëren van quick wins in dit plan.

 • Bijkomende testen en implementatie begeleiding is mogelijk middels een upgrade naar het Medium- of Pluspakket

Praktisch

 • Normale prijs: €11.954 excl. btw

 • U betaalt slechts €5.977 excl. btw dankzij de steun van VLAIO

Mediumpakket: Cyber Readiness

Samen verhogen we de cybersecurity-maturiteit van uw organisatie door het implementeren van essentiële beveiligingscontroles op maat van uw organisatie.
Basispakket: Cyber Readiness

Wat mag u verwachten?

 • Eén twee tot vier uur durende workshop om cyber maturiteit te bepalen o.b.v. afgesproken controleraamwerk.
 • Voor de technische testen voorzien we 4 mandagen. De gewenste testen worden bepaald in samenspraak met de klant. Mogelijke testen zijn:
  • Perimeterscan
  • Verificatie van kritieke (systeem)configuraties
  • Mail gateway assessment
  • Phishing oefening
  • Scenario-gebaseerde pentesten.
 • Consolidatie bevindingen uit de quick-scan en technische testen.
 • Opstellen van een strategie voor structurele verhoging van de cybersecurity maturiteit i.f.v. het gekozen controleraamwerk.
 • Opstellen van risico-gebaseerde aanbevelingen (verbeterplan) gekaderd die strategie.
 • Begeleiding bij het implementeren van de verbeterpunten.
 • Bijkomende testen en implementatie begeleiding is mogelijk middels een upgrade naar het Pluspakket

Praktisch

 • Normale prijs: € 20.302 excl. btw

 • U betaalt slechts €10.151 excl. btw dankzij de steun van VLAIO

Pluspakket: Cyber Readiness

Samen verhogen we de cybersecurity-maturiteit van uw organisatie door het implementeren van essentiële beveiligingscontroles op maat van uw organisatie.
Basispakket: Cyber Readiness

Wat mag u verwachten?

 • Inzage in uw huidige cybersecurity-maturiteit volgens een welbekend en pragmatisch controleraamwerk (CIS Top 20) op basis van workshops en technische testen, zoals:

  • een vulnerability-scan

  • nazicht van systeemconfiguraties

  • een phishing-oefening

  • een mail gateway assessment

  • scenario-gebaseerde pentesten (afhankelijk van uw noden).

 • Begeleiding bij het implementeren van ontbrekende beveiligingsmaatregelen (met gebruik van betaalbare en/of vrij toegankelijke tools.

 • Een strategie (kader) en verbeterplan waarmee u, ook na afloop van het verbetertraject, zelfstandig het beveiligingsbeleid continu kunt blijven verbeteren.

Praktisch

 • Normale prijs: € 41.558 excl. btw

 • U betaalt slechts € 20.772 excl. btw dankzij de steun van VLAIO

Uitbreidingspakket 1: Cloudbeveiliging

Maakt uw organisatie al gebruik van de clouddiensten van AWS of Microsoft Azure? Dan is dit uitbreidingspakket een naadloos vervolg op het basispakket.
Uitbreidingspakket 1: Cloudbeveiliging

Wat mag u verwachten?

 • Een nazicht van uw cloudomgeving (AWS of Azure) waarbij onveilige configuraties zullen worden aangekaart en opgelost.
 • Optimale benutting van uw huidige cloudlicentie door het activeren van ongebruikte beveiligingsdiensten.

 • Aanreiken van relevante cloudbeveiligingsdiensten op basis van reële risico’s.

 • Ondersteuning bij de implementatie van onze aanbevelingen

Praktisch

 • Normale prijs: €19.703 excl. Btw

 • U betaalt slechts €9.851 excl. btw dankzij de steun van VLAIO

Uitbreidingspakket 2: Veilige softwareontwikkeling

Ontwikkelt uw organisatie zelf software die essentieel is voor de dienstverlening van het bedrijf? Dan is dit uitbreidingspakket een perfecte aanvulling op het basispakket.
Uitbreidingspakket 2: Veilige softwareontwikkeling

Wat mag u verwachten?

 • Een maturiteitsevaluatie van uw softwareontwikkelingspraktijken volgens het welbekende en bewezen OWASP Software Assurance Maturity Model (SAMM) v2.

 • Een verbeterplan om uw organisatie op korte en langere termijn te aligneren met de industry good practices inzake veilige softwareontwikkeling.

 • Begeleiding bij het implementeren van quick-wins en plannen van langetermijnsverbeteringen.

Praktisch

 • Normale prijs €20.639 excl. Btw

 • U betaalt slechts €10.319 excl. btw dankzij de steun van VLAIO.

Partnership met VLAIO: Samen bouwen aan je #digitaletoekomst

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. PwC Belgium is er hier één van. Bekijk hier de 9 cybersecurity verbetertrajecten. Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity.

Meer info over het beleidsplan vind je op www.digitaletoekomst.be.

Partnership met VLAIO: Samen bouwen aan je #digitaletoekomst

Contacteer ons

Pascal Tops

Pascal Tops

Partner Risk, Compliance & Cybersecurity, PwC Belgium

Tel: +32 473 91 03 68

Bart De Win

Bart De Win

Director, PwC Belgium

Tel: +32 479 46 79 57

Connect with PwC Belgium