Wereldwijd beheerde activa stijgen tegen 2020 boven $100 biljoen

Bezoek deze pagina in: English, Français, Nederlands

Brussel, 21 februari 2014

PwC voorziet samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van bijna 6%

Onderzoek van PwC voorspelt dat de totale activa onder beheer (AuM, assets under management) tegen 2020 zullen stijgen naar ongeveer $101,7 biljoen, tegenover $63,9 biljoen in 2012, hetzij een jaarlijkse groei (compound annual growth rate, CAGR) van om en bij de 6%.

Het rapport, Asset Management 2020: A brave new world, wijst ook uit dat activa onder beheer in de SAAAME-economieën (Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten) sneller zullen groeien dan in de ontwikkelde landen gedurende de jaren tot 2020. Daardoor ontstaan nieuwe bronnen van activa die potentieel aangeboord kunnen worden door de sector van het activabeheer (AM). De meeste activa zullen echter wel geconcentreerd blijven in de VS en Europa.

PwC voorspelt dat de activa onder beheer (AuM) in Europa tegen 2020 naar $27,9 biljoen zullen stijgen, ten opzichte van $19,7 biljoen in 2012, wat neerkomt op een CAGR van om en bij de 4,4%.

De groei van de AuM zal aangedreven worden door pensioenfondsen, zeer vermogende particulieren (High Net-Worth Individuals, HNWI’s) en staatsinvesteringsfondsen. Op het niveau van de cliënten zal de groei gedragen worden door drie belangrijke trends:

  • de toename van de zeer bemiddelde middenklasse en de HNWI’s in de SAAAME-regio’s;
  • de uitbreiding en opkomst van nieuwe staatsinvesteringsfondsen (SWF’s) met diverse agenda's en beleggingsdoelstellingen;
  • de toename van het aantal plannen met vaste bijdragen (defined contribution - DC - schemes), een door de overheid gestimuleerde of opgelegde verschuiving naar individuele pensioenplannen.

In 2012 beheerde de sector 36,5% van de activa van pensioenfondsen, staatsinvesteringsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, de zeer bemiddelde middenklasse en de HNWI’s. Indien de AM-sector erin slaagt zijn marktaandeel in deze groepen verder te doen toenemen is PwC ervan overtuigd dat de AM-sector in staat is om het aandeel beheerde activa met 10% te verhogen naar 46,5%, wat goed zou zijn voor $130 biljoen aan AuM.

Damien Walgrave, vennoot bij PwC België:

"Door de economische crisis en de ongeziene reglementaire veranderingen hebben de meeste vermogensbeheerders nog geen tijd gehad om de toekomst in kaart te brengen. Maar de sector staat aan de vooravond van een aantal fundamentele verschuivingen die de toekomst van de sector van het vermogensbeheer zullen omvormen.

Een sterk imago en het vertrouwen van de investeerder in 2020 zal alleen opgebouwd kunnen worden door die bedrijven die vermijden de fouten te maken waarmee ze zich de woede van beleggers, regelgevers en beleidsmakers op de hals halen. Vermogensbeheerders moeten duidelijk de boodschap uitdragen aan beleggers en beleidsmakers dat zij een positieve sociale impact leveren. De inspanningen die vereist zijn om beleggers en beleidsmakers tevreden te stellen mogen niet aan anderen overgelaten worden.

De vermogensbeheerders moeten duidelijk de waarde aangeven die zij hun cliënten bezorgen en moeten daarnaast ook glashelder zijn over vergoedingen en kosten."

 

Andere bevindingen:

Activa van pensioenfondsen zullen tegen 2020 de $57 biljoen benaderen

PwC voorspelt dat de activa van pensioenfondsen met 6,6% per jaar zullen groeien tot $56,5 biljoen in 2020 ten opzichte van een totaal van $33,9 biljoen in 2012.

In Europa zullen de activa van pensioenfondsen met 6,2% per jaar groeien tot $13,8 biljoen in 2020 ten opzichte van een totaal van $8,5 biljoen in 2012.

 

De zeer bemiddelde  middenklasse en de HNWI’s in de SAAAME-regio's zullen de groei dragen ...

De zeer bemiddelde middenklasse (met een vermogen tussen 100.000 USD en 1 miljoen USD) en de HNWI’s (vermogen van meer dan 1 miljoen USD) in de SAAAME-regio's zijn de belangrijkste dragers van de groei. Van respectievelijk $59 biljoen en $52 biljoen in 2012 zullen de activa in het bezit van de zeer bemiddelde middenklasse en HNWI’s naar verwachting stijgen naar respectievelijk meer dan $100 biljoen en $76 biljoen tegen 2020. De groei zal naar verwachting groter zijn voor de zeer bemiddelde middenklasse (met een CAGR van 6,8%) dan voor de HNWI's (4,9%). Deze toename wordt hoofdzakelijk verklaard door de toegenomen rijkdom in de SAAAME-landen. De zeer bemiddelde middenklasse in de SAAAME-regio's zullen bijvoorbeeld tussen 2012 en 2020 hun vermogen meer dan verdubbelen.

Van respectievelijk $22,8 biljoen en $17,0 biljoen in 2012 zullen de activa van de zeer bemiddelde middenklasse en de HNWI’s in Europa naar verwachting tegen 2020 stijgen naar respectievelijk $31,6 biljoen en $21,6 biljoen. Ook in Europa zal de groei groter zijn voor de zeer bemiddelde middenklasse (met een CAGR van 4,2%) dan voor de HNWI's (3,1%).

 

Een meer prominente rol voor staatsinvesteringsfondsen op de globale kapitaalmarkten...

De omvang van de SWF’s stijgt snel en hun aanwezigheid op de internationale kapitaalmarkten wordt steeds prominenter. De AuM van de SWF’s ligt momenteel boven de $5 biljoen en PwC voorspelt dat dit cijfer tegen 2020 naar bijna $9 biljoen zal stijgen. De SWF’s in het Midden-Oosten en Afrika zullen het snelst groeien, terwijl Azië-Pacific ook een snelle stijging kent in SWF-activa.

 

De vermogensbeheerders zullen moeten reageren ...

PwC heeft zes “gamechangers” geïdentificeerd die vermogensbeheerders moeten analyseren en aanpakken om de kansen van dit veranderende landschap te kunnen benutten:

  1. Vermogensbeheer krijgt een centrale rol: Het vermogensbeheer stond lange tijd in de schaduw van de bank- en verzekeringssector. Tegen 2020 zal het definitief uit die schaduw treden.
  2. Regionale en globale platformen domineren: Tegen 2020 zullen er vier afzonderlijke regionale blokken voor de distributie van fondsen gevormd zijn waardoor producten pan-regionaal verkocht kunnen worden. Die vier blokken zijn: Noord-Azië, Zuid-Azië, Zuid-Amerika en Europa. Naarmate deze blokken gevormd worden en sterker zullen worden, zullen ze regelgevende en handelsconnecties met elkaar vormen. Dat zorgt voor een revolutie in de manier waarop vermogensbeheerders de distributiekanalen bekijken.
  3. De vergoedingsmodellen worden grondig gewijzigd: Tegen 2020 zullen nagenoeg alle belangrijke gebieden regelgeving hebben ingevoerd om de belangen van de eindcliënt beter te behartigen. Meestal zal dat gebeuren door middel van een verbod op retrocessie van commissielonen, zoals onder MiFID II. Dat zal de vermogensbeheerders dwingen om nog transparanter te worden en zal een aanzienlijke impact hebben op de kostenstructuur van de sector.
  4. Alternatieve beleggingsvormen worden mainstream, passieve beleggingsstrategieën vormen de kern en de beursgenoteerde fondsen (ETF's) floreren: Het traditionele actieve beheer blijft belangrijk, aangezien de stijging van de activaprijzen alle strategieën ten goede komt. Maar het traditionele actieve beheer zal minder snel groeien dan passieve en alternatieve strategieën en het globale aandeel van de actief beheerde activa zal afnemen. PwC schat dat de activa onder alternatief beheer met 9,3% per jaar zullen groeien tussen nu en 2020, naar $13 biljoen dollar.
  5. Een nieuwe soort wereldwijd actieve managers: In 2020 zien we het ontstaan van een nieuwe soort beheerders, met uiterst gestroomlijnde platformen, specifieke oplossingen voor de cliënt en een sterker, meer betrouwd imago. Deze managers zullen niet alleen ontstaan zijn uit de traditionele fondsencomplexen maar ook uit de grotere alternatieve firma's.
  6. Het vermogensbeheer betreedt de 21ste eeuw: Het vermogensbeheer gebruikt vandaag een infrastructuur die relatief low-tech is. Tegen 2020 zal de technologie een kritieke rol gaan spelen om (i) de betrokkenheid van de cliënt in het beheer van zijn activa aan te zwengelen, (ii) datamining uit te voeren naar informatie over bestaande en potentiële cliënten, (iii) operationele efficiëntie te verhogen en (iv) de reglementaire en fiscale verplichtingen na te leven. Daardoor zal het cyberrisico één van de voornaamste risico's van de sector worden, op hetzelfde niveau als het operationele risico, marktrisico en prestatierisico.

Damien Walgrave, vennoot bij PwC België:

"Het antwoord op de geïdentificeerde uitdagingen vergt aanzienlijk denkwerk om een grootscheepse strategie uit te werken - we beschikken niet over het tovermiddel om de succesvolle vermogensbeheerder van 2020 en daarna te ontwerpen.

De succesvolle vermogensbeheerders van 2020 zijn nu al begonnen met het afstemmen van hun strategieën op enkele van deze gamechangers, of zelfs op allemaal. Zij die samenhangende strategieën ontwikkelen en zich integer opstellen ten opzichte van de cliënten zullen de merken opbouwen die niet alleen succesvol zullen zijn maar ook nog vertrouwd worden."